Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Blåsut

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Blåsut

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Blåsut 1120 13,7% 31,0% 25,3% 30,1% 7,5% 48,3% 51,7% 0,1% 3,3%
Summa 1120 13,7% 31,0% 25,3% 30,1% 7,5% 48,3% 51,7% 0,1% 3,3%

http://www.val.se