Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Centrala Vänersborg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Centrala Vänersborg

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Centrala Vänersborg 1627 24,1% 22,4% 20,0% 33,5% 7,2% 44,8% 55,2% 0,3% 2,7%
Summa 1627 24,1% 22,4% 20,0% 33,5% 7,2% 44,8% 55,2% 0,3% 2,7%

http://www.val.se