Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Vargön norra/Nordkroken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Vargön norra/Nordkroken

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Vargön norra/Nordkroken 1357 12,9% 36,2% 26,5% 24,4% 5,7% 52,9% 47,1% 0,2% 1,0%
Summa 1357 12,9% 36,2% 26,5% 24,4% 5,7% 52,9% 47,1% 0,2% 1,0%

http://www.val.se