Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Noltorp Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Noltorp Ö

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Noltorp Ö 1056 23,5% 25,7% 19,4% 31,4% 5,9% 45,8% 54,2% 0,3% 1,1%
Summa 1056 23,5% 25,7% 19,4% 31,4% 5,9% 45,8% 54,2% 0,3% 1,1%

http://www.val.se