Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Aplared

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Aplared

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Aplared 899 13,6% 28,5% 30,6% 27,4% 6,1% 51,7% 48,3% 0,3% 1,3%
Summa 899 13,6% 28,5% 30,6% 27,4% 6,1% 51,7% 48,3% 0,3% 1,3%

http://www.val.se