Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Bergsbo-Trandared

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Bergsbo-Trandared

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Bergsbo-Trandared 1119 29,2% 29,3% 21,0% 20,5% 7,0% 47,1% 52,9% 0,5% 1,5%
Summa 1119 29,2% 29,3% 21,0% 20,5% 7,0% 47,1% 52,9% 0,5% 1,5%

http://www.val.se