Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Boda-Brämhult

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Boda-Brämhult

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Boda-Brämhult 1079 16,4% 31,9% 24,4% 27,3% 7,7% 51,4% 48,6% 0,5% 2,8%
Summa 1079 16,4% 31,9% 24,4% 27,3% 7,7% 51,4% 48,6% 0,5% 2,8%

http://www.val.se