Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Brämhult Västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Brämhult Västra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Brämhult Västra 1149 14,3% 33,9% 24,6% 27,2% 8,5% 51,3% 48,7% 0,4% 2,9%
Summa 1149 14,3% 33,9% 24,6% 27,2% 8,5% 51,3% 48,7% 0,4% 2,9%

http://www.val.se