Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Dalsjöfors Västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Dalsjöfors Västra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Dalsjöfors Västra 1245 13,3% 31,8% 20,9% 34,0% 5,3% 46,3% 53,7% 0,2% 1,0%
Summa 1245 13,3% 31,8% 20,9% 34,0% 5,3% 46,3% 53,7% 0,2% 1,0%

http://www.val.se