Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Dalsjöfors Östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Dalsjöfors Östra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Dalsjöfors Östra 969 16,1% 34,2% 22,1% 27,7% 8,4% 51,5% 48,5% 0,1% 1,0%
Summa 969 16,1% 34,2% 22,1% 27,7% 8,4% 51,5% 48,5% 0,1% 1,0%

http://www.val.se