Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Dalsjöfors runt-Dannike

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Dalsjöfors runt-Dannike

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Dalsjöfors runt-Dannike 1653 14,0% 36,4% 26,6% 23,0% 6,0% 51,4% 48,6% 0,2% 1,3%
Summa 1653 14,0% 36,4% 26,6% 23,0% 6,0% 51,4% 48,6% 0,2% 1,3%

http://www.val.se