Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Gånghester

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Gånghester

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Gånghester 1278 11,8% 36,5% 23,4% 28,2% 5,4% 50,5% 49,5% 0,6% 0,8%
Summa 1278 11,8% 36,5% 23,4% 28,2% 5,4% 50,5% 49,5% 0,6% 0,8%

http://www.val.se