Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Hulta-Sörmarken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Hulta-Sörmarken

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hulta-Sörmarken 734 11,0% 27,0% 24,4% 37,6% 5,0% 48,0% 52,0% 0,1% 2,5%
Summa 734 11,0% 27,0% 24,4% 37,6% 5,0% 48,0% 52,0% 0,1% 2,5%

http://www.val.se