Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Hulta Östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Hulta Östra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hulta Östra 849 20,6% 32,6% 21,7% 25,1% 8,1% 47,3% 52,7% 0,6% 3,2%
Summa 849 20,6% 32,6% 21,7% 25,1% 8,1% 47,3% 52,7% 0,6% 3,2%

http://www.val.se