Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Hässleholmen-Brämhult

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Hässleholmen-Brämhult

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hässleholmen-Brämhult 1084 15,5% 28,6% 27,7% 28,2% 7,7% 49,9% 50,1% 0,9% 1,8%
Summa 1084 15,5% 28,6% 27,7% 28,2% 7,7% 49,9% 50,1% 0,9% 1,8%

http://www.val.se