Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Hässleholmen Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Hässleholmen Södra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hässleholmen Södra 771 25,4% 37,2% 18,8% 18,5% 11,5% 51,8% 48,2% 1,4% 6,4%
Summa 771 25,4% 37,2% 18,8% 18,5% 11,5% 51,8% 48,2% 1,4% 6,4%

http://www.val.se