Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Hässleholmen Västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Hässleholmen Västra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hässleholmen Västra 894 25,1% 35,6% 19,9% 19,5% 11,9% 49,1% 50,9% 1,3% 4,6%
Summa 894 25,1% 35,6% 19,9% 19,5% 11,9% 49,1% 50,9% 1,3% 4,6%

http://www.val.se