Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Hässleholmen Östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Hässleholmen Östra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hässleholmen Östra 742 20,8% 32,5% 18,6% 28,2% 8,1% 46,6% 53,4% 0,8% 5,3%
Summa 742 20,8% 32,5% 18,6% 28,2% 8,1% 46,6% 53,4% 0,8% 5,3%

http://www.val.se