Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Svensgärde-Sörmarken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Svensgärde-Sörmarken

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Svensgärde-Sörmarken 967 12,3% 30,9% 26,3% 30,5% 6,4% 48,0% 52,0%   2,0%
Summa 967 12,3% 30,9% 26,3% 30,5% 6,4% 48,0% 52,0% 2,0%

http://www.val.se