Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Trandared Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Trandared Södra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Trandared Södra 1045 20,6% 26,5% 20,7% 32,2% 4,9% 47,8% 52,2% 0,5% 1,1%
Summa 1045 20,6% 26,5% 20,7% 32,2% 4,9% 47,8% 52,2% 0,5% 1,1%

http://www.val.se