Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Trandared Västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Trandared Västra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Trandared Västra 970 21,5% 29,3% 26,4% 22,8% 7,8% 51,1% 48,9% 0,1% 2,1%
Summa 970 21,5% 29,3% 26,4% 22,8% 7,8% 51,1% 48,9% 0,1% 2,1%

http://www.val.se