Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Trandared Östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Trandared Östra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Trandared Östra 888 16,9% 33,2% 23,2% 26,7% 6,0% 45,4% 54,6% 0,2% 0,8%
Summa 888 16,9% 33,2% 23,2% 26,7% 6,0% 45,4% 54,6% 0,2% 0,8%

http://www.val.se