Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Äspered-Rångedala

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Äspered-Rångedala

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Äspered-Rångedala 1301 14,8% 33,4% 27,7% 24,1% 6,3% 50,1% 49,9% 0,1% 0,8%
Summa 1301 14,8% 33,4% 27,7% 24,1% 6,3% 50,1% 49,9% 0,1% 0,8%

http://www.val.se