Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Hulta Västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Hulta Västra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hulta Västra 987 17,0% 25,8% 25,4% 31,7% 6,8% 46,9% 53,1% 0,5% 3,5%
Summa 987 17,0% 25,8% 25,4% 31,7% 6,8% 46,9% 53,1% 0,5% 3,5%

http://www.val.se