Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Bergdalen-Liljeberget

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Bergdalen-Liljeberget

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Bergdalen-Liljeberget 836 24,6% 34,4% 19,6% 21,3% 7,7% 47,5% 52,5%   1,9%
Summa 836 24,6% 34,4% 19,6% 21,3% 7,7% 47,5% 52,5% 1,9%

http://www.val.se