Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Bosnäs-Viared

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Bosnäs-Viared

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Bosnäs-Viared 765 13,3% 29,7% 31,8% 25,2% 5,1% 52,5% 47,5% 0,3% 1,3%
Summa 765 13,3% 29,7% 31,8% 25,2% 5,1% 52,5% 47,5% 0,3% 1,3%

http://www.val.se