Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Centrum

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum 891 35,7% 25,1% 19,9% 19,3% 8,3% 48,7% 51,3% 0,3% 3,8%
Summa 891 35,7% 25,1% 19,9% 19,3% 8,3% 48,7% 51,3% 0,3% 3,8%

http://www.val.se