Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Centrum Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Centrum Norra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum Norra 878 34,4% 21,9% 18,7% 25,1% 12,3% 47,2% 52,8% 0,6% 3,6%
Summa 878 34,4% 21,9% 18,7% 25,1% 12,3% 47,2% 52,8% 0,6% 3,6%

http://www.val.se