Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Druvefors Västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Druvefors Västra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Druvefors Västra 791 19,6% 28,2% 25,5% 26,7% 4,9% 45,9% 54,1% 0,3% 0,5%
Summa 791 19,6% 28,2% 25,5% 26,7% 4,9% 45,9% 54,1% 0,3% 0,5%

http://www.val.se