Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Druvefors Östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Druvefors Östra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Druvefors Östra 1139 34,9% 30,6% 18,2% 16,3% 9,3% 48,7% 51,3% 1,2% 2,9%
Summa 1139 34,9% 30,6% 18,2% 16,3% 9,3% 48,7% 51,3% 1,2% 2,9%

http://www.val.se