Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Göta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Göta

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Göta 871 33,2% 32,6% 18,4% 15,8% 8,8% 47,8% 52,2% 0,5% 3,7%
Summa 871 33,2% 32,6% 18,4% 15,8% 8,8% 47,8% 52,2% 0,5% 3,7%

http://www.val.se