Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Göta-Kristineberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Göta-Kristineberg

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Göta-Kristineberg 986 20,4% 33,5% 21,2% 24,9% 7,2% 49,8% 50,2% 0,3% 2,8%
Summa 986 20,4% 33,5% 21,2% 24,9% 7,2% 49,8% 50,2% 0,3% 2,8%

http://www.val.se