Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Hedvigsborg-Kråkered

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Hedvigsborg-Kråkered

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hedvigsborg-Kråkered 794 16,5% 31,4% 28,0% 24,2% 5,8% 50,8% 49,2% 0,6% 0,9%
Summa 794 16,5% 31,4% 28,0% 24,2% 5,8% 50,8% 49,2% 0,6% 0,9%

http://www.val.se