Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Kristineberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Kristineberg

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Kristineberg 1021 33,8% 28,9% 14,9% 22,4% 10,5% 46,9% 53,1% 1,6% 3,0%
Summa 1021 33,8% 28,9% 14,9% 22,4% 10,5% 46,9% 53,1% 1,6% 3,0%

http://www.val.se