Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Norrmalm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Norrmalm

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Norrmalm 928 28,2% 31,8% 22,1% 17,9% 6,8% 46,9% 53,1% 0,2% 2,6%
Summa 928 28,2% 31,8% 22,1% 17,9% 6,8% 46,9% 53,1% 0,2% 2,6%

http://www.val.se