Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Norrmalm Nedre Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Norrmalm Nedre Norra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Norrmalm Nedre Norra 888 29,6% 26,9% 25,7% 17,8% 9,1% 49,3% 50,7% 0,5% 2,0%
Summa 888 29,6% 26,9% 25,7% 17,8% 9,1% 49,3% 50,7% 0,5% 2,0%

http://www.val.se