Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Norrmalm Nedre Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Norrmalm Nedre Södra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Norrmalm Nedre Södra 1140 30,7% 25,6% 20,1% 23,6% 7,0% 46,2% 53,8% 0,3% 1,5%
Summa 1140 30,7% 25,6% 20,1% 23,6% 7,0% 46,2% 53,8% 0,3% 1,5%

http://www.val.se