Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Norrmalm Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Norrmalm Norra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Norrmalm Norra 971 27,1% 26,0% 17,6% 29,4% 4,9% 43,6% 56,4% 0,2% 1,2%
Summa 971 27,1% 26,0% 17,6% 29,4% 4,9% 43,6% 56,4% 0,2% 1,2%

http://www.val.se