Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Rydboholm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Rydboholm

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Rydboholm 881 14,9% 31,2% 30,9% 23,0% 8,2% 51,9% 48,1% 0,7% 0,9%
Summa 881 14,9% 31,2% 30,9% 23,0% 8,2% 51,9% 48,1% 0,7% 0,9%

http://www.val.se