Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Salängen-Villastaden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Salängen-Villastaden

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Salängen-Villastaden 1167 26,3% 23,3% 28,4% 22,0% 7,6% 45,3% 54,7% 0,1% 2,5%
Summa 1167 26,3% 23,3% 28,4% 22,0% 7,6% 45,3% 54,7% 0,1% 2,5%

http://www.val.se