Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Svaneholm-Seglora

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Svaneholm-Seglora

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Svaneholm-Seglora 1222 12,8% 31,0% 25,5% 30,7% 5,7% 52,3% 47,7% 1,2% 1,7%
Summa 1222 12,8% 31,0% 25,5% 30,7% 5,7% 52,3% 47,7% 1,2% 1,7%

http://www.val.se