Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Viskafors Västra-Kinnarumma

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Viskafors Västra-Kinnarumma

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Viskafors Västra-Kinnarumma 1408 14,5% 30,8% 25,1% 29,6% 6,4% 52,3% 47,7% 0,6% 1,5%
Summa 1408 14,5% 30,8% 25,1% 29,6% 6,4% 52,3% 47,7% 0,6% 1,5%

http://www.val.se