Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Viskafors Östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Viskafors Östra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Viskafors Östra 1086 13,8% 30,7% 21,5% 34,1% 7,7% 46,3% 53,7% 0,5% 0,8%
Summa 1086 13,8% 30,7% 21,5% 34,1% 7,7% 46,3% 53,7% 0,5% 0,8%

http://www.val.se