Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Norra Sjöbo Sydöstra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Norra Sjöbo Sydöstra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Norra Sjöbo Sydöstra 935 19,1% 24,4% 21,6% 34,9% 6,1% 48,3% 51,7% 0,7% 1,5%
Summa 935 19,1% 24,4% 21,6% 34,9% 6,1% 48,3% 51,7% 0,7% 1,5%

http://www.val.se