Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Alideberg-Erikslund

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Alideberg-Erikslund

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Alideberg-Erikslund 835 24,0% 26,6% 22,9% 26,6% 5,7% 50,1% 49,9% 0,4% 4,2%
Summa 835 24,0% 26,6% 22,9% 26,6% 5,7% 50,1% 49,9% 0,4% 4,2%

http://www.val.se