Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Borgstena-Tämta-Vänga

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Borgstena-Tämta-Vänga

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Borgstena-Tämta-Vänga 1048 14,2% 28,9% 25,8% 31,1% 7,1% 51,7% 48,3%   1,4%
Summa 1048 14,2% 28,9% 25,8% 31,1% 7,1% 51,7% 48,3% 1,4%

http://www.val.se