Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Bredared

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Bredared

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Bredared 978 11,9% 32,8% 31,5% 23,8% 5,9% 51,4% 48,6% 0,9% 1,2%
Summa 978 11,9% 32,8% 31,5% 23,8% 5,9% 51,4% 48,6% 0,9% 1,2%

http://www.val.se