Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Byttorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Byttorp

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Byttorp 1318 20,5% 24,1% 16,8% 38,5% 4,6% 49,1% 50,9% 0,5% 1,0%
Summa 1318 20,5% 24,1% 16,8% 38,5% 4,6% 49,1% 50,9% 0,5% 1,0%

http://www.val.se