Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Ekås-Hestra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Ekås-Hestra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Ekås-Hestra 1020 12,7% 34,0% 31,0% 22,3% 7,0% 50,6% 49,4% 0,5% 2,0%
Summa 1020 12,7% 34,0% 31,0% 22,3% 7,0% 50,6% 49,4% 0,5% 2,0%

http://www.val.se