Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Fristad Nordvästra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Fristad Nordvästra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Fristad Nordvästra 1022 11,9% 32,6% 25,7% 29,7% 6,2% 50,8% 49,2% 0,4% 2,1%
Summa 1022 11,9% 32,6% 25,7% 29,7% 6,2% 50,8% 49,2% 0,4% 2,1%

http://www.val.se